Naše vize

Vize VETINO je nastavit a neustále zdokonalovat standardy kvality veterinární péče v České republice tak, aby domácí mazlíčci prožili kvalitní a zdravý život. Odbornost, profesionalita a pro – zákaznický přístup jsou naše nejdůležitější hodnoty. Každodenní realizací těchto hodnot jsme rozpoznatelným znakem kvality nejen v Česku, ale také aspirujeme na pozici dominantního hráče v regionu střední Evropy.

Náš přístup k veterinářům

Věříme, že veterinář by měl být prvotní autoritou v poskytování komplexní péče o domácí mazlíčky. Nad rámec řešení kritických zdravotních situací v živote zvířete by měl apelovat na pravidelné preventivní prohlídky a poskytovat zdravotní a nutriční poradenství.

Organizace veterinárních služeb

Systém provozu veterinárního trhu jako celku chceme nastavit po vzoru západních trhů. To znamená vytvoření tří stupňového systému poskytování veterinární péče. Stupně se od sebe liší mírou specializace.

První stupeň veterinárních klinik

Zaměřen na poskytování preventivní veterinární péče, včetně zdravotního a nutričního poradenství. V případě, že ošetřující lékař identifikuje vážnější zdravotní problém, referuje klienta a pacienta na veterinární kliniku druhého a třetího stupně. V humánní medicíně tento typ kliniky připomíná obvodního lékaře, který pacienta prohlédne a v případě potřeby dalšího vyšetření, posílá pacienta na specializované pracoviště, popřípadě do nemocnice.

Do toho stupně řádíme i VETINO Pet Center Point, tedy VETINO veterinární koutky v prodejnách chovatelských potřeb Pet Center. První takovýto koutek je v prodejně Brno Slatina, ulice Řípská.

Druhý stupeň veterinárních klinik

Daný stupeň pokrývá nejen preventivní, ale i specializované úkony. Realizace specializovaných úkonů je možná díky profesní odbornosti a technickému zázemí. Tento typ pracoviště odpovídá tradičnímu vnímání veterinární kliniky zákazníkem.

Třetí stupeň veterinární klinik

Zahrnuje vysoce specializovaná pracoviště, která mají nejvyšší míru oborových znalostí, infrastrukturního zázemí a technologického vybavení. Tento typ pracoviště vykonává specializované úkony dle požadavků lékařů z prvního a druhého stupně a následně se klient a pacient vrací ke svému původnímu lékaři. Tento systém umožňuje vyšší profesionalizaci veterinárních služeb, jako i zvýšení provozní efektivity jednotlivých klinik na trhu.

Jak konkrétně postupujeme v realizování vize společnosti VETINO?

  •    Vytváříme Lékařskou radu, která se stane garantem udržení kvality služeb a pracovních postupů napříč všemi                    veterinárními klinikami. Respektuje a implementuje nejnovější trendy v rozvoji medicíny i technologií.
  •    Nasazení digitálních řešení pro efektivní provoz a řízení, které umožní zjednodušit každodenní provoz kliniky                        veterinářům.
  •    Spuštění systému náboru a následné edukace veterinárních lékařů s představením dlouhodobé perspektivy pro                zaměstnance, která bude fungovat jako stabilizační prvek celé skupiny.
  •    Díky plánovanému rozvoji jednotlivých veterinárních klinik v síti umožnit efektivní systém investic do vybavení a                  technologií a pomocí stáží a výměny zaměstnanců v rámci skupiny s cílem zvyšovat odbornou úroveň na všech                  pracovištích.
  •    Vypracovat jednotný systém pohotovostních režimů a zefektivnit tak aktuálně neúnosnou zátěž pracovišť poskytujících    tento servis.
  •    Jednotný, vysoce pro – zákaznický přístup k zákazníkům, jejich edukace o zdraví a veterinární péči jejich mazlíčku.
  •    Podpora ke zlepšení postavení veterinární profese ve společnosti.
Tyto stránky využívají Cookies. Používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s používáním. Zjistit více